“We don´t see things as they are, we see them as we are” - Anaís Nin  

Alla känner vi väl till ordet språkförbistring och har hört uttrycket “män är från Mars och kvinnor från Venus”. En sak är i alla fall säker och det är att många av våra problem och konflikter både i jobbet och privatlivet handlar om kommunikationssvårigheter eller brist på förståelse för varandra. 

Utbildning   personlig utveckling 
 

Utbildningen leder både till ökad självkännedom och till att lättare förstå andra. Den gör deltagarna medvetna om både sitt eget och andras sätt att fungera. Den blir ett konkret redskap för att skapa effektiva team där vi tar vara på varandras resurser och utvecklas tillsammans. Den hjälper oss att se styrkor i våra olikheter och hjälper oss att få bättre förståelse för våra olika processer och kommunikationsbehov, därmed skapas bättre förutsättningar för samarbete.

Utbildningen är processinriktad och anpassas till varje grupp då en viktig faktor är att utbildningens innehåll knyts till deltagarnas egen vardag. Detta gäller oavsett om man beställer en internutbildning eller om man som deltagare går på en öppen kurs. Utbildningen innehåller föreläsningar, förinspelade filmklipp, gruppuppgifter och individuella reflektioner.

Utbildningens längd, 2 dagar

Pris/deltagare på öppen kurs, 4.995:- (ingen öppen kurs planerad just nu)

Pris vid internutbildning/ för grupp, begär offert.