Jag erbjuder handledning, både enskild och på gruppnivå. Mina kompetensområden är ledarskap, arbetsmiljö och skolfrågor.

Handledning är en form av kompetensutveckling som äger rum med viss regelbundenhet. Det kan innebära ett par konsulterande samtal eller vara en process över längre tid. Vid handledning får man tillfälle att samtala om svåra situationer som uppstår på arbetsplatsen. Handledning kan öppna upp för nya sätt att se, förstå och hantera svårigheter i arbetet när man på detta sätt stannar upp och reflekterar tillsammans med en professionell samtalspartner. Handledning ger även möjlighet till personlig utveckling och förebygger överbelastning.

Vid grupphandledning ges tid till gemensam reflektion och genom konstruktiva samtal får deltagarna möjlighet att utvecklas och vidga sina perspektiv kring frågor som rör yrkeslivet. Med stöd av en professionell samtalspartner kan man få till ett riktigt givande kollegialt lärande. 

Handledning kan vara ett stöd för systematiskt kvalitetsarbete.

Att bli handledd i svåra lägen i yrkeslivet borde egentligen vara en självklarhet på alla arbetsplatser. Regelbunden handledning skapar en större säkerhet hos de anställda och avlastar personalen. På så sätt kommer handledning både individen och verksamheten till del. Att erbjuda handledning är en god investering i arbetet med personalens hälsa.

Prisuppgift: 

För pris begär offert.