Lisa Stenman, rektor på Saltåskolans anpassade gymnasieskola, 2023-01-19

Sirkka Persson har handlett skolans lärare under det senaste året (2022) och visat sig oerhört kunnig, professionell, erfaren och skicklig i bemötandet av såväl varje medarbetare som av alla de frågeställningar som uppstått i handledningssituationerna. 

Ger därför Sirkka mina varmaste rekommendationer.
 

Sofia Lindberg, psykologiskt ledningsansvarig Linköpings kommun (2022)

Sirkkas föreläsning om förebyggande och hälsofrämjande arbete var mycket bra. Väldigt mycket konkreta och bra tips om hur arbeta med frågan. Sirkka är duktig på att föreläsa. Hon ger ett mycket sympatiskt intryck och jag förstår att hon var mycket lyckad som rektor. Rekommenderas varmt!


Mrs Hyper (2022)

Vi är alldeles fyllda med värme och inspiration efter vår vistelse på bokmässan, där vi har fått äran att träffa fantastiska människor som brinner för samma saker som vi.

Ett möte som gav avtryck var med Sirkka Persson, vars viktiga arbete är fokuserat på att få hemmasittare tillbaka till skolan. Sirkka var lika färgstark som hennes gröna klänning när hon berättade engagerat om sitt arbete.

 

Sara Svensson samordnare, Strängnäs kommun & Martina Gustavsson biträdande rektor, Europaskolan Strängnäs i rollen som projektledare för en lärarfortbildning i Strängnäs kommun (2022)

Sirkka gav oss två mycket uppskattade föreläsningar. Hon är otroligt trygg och ödmjuk i sina berättelser.

Med sin positiva inställning och en attityd som utstrålar hopp bidrog hon till att de som lyssnade, såväl lärare som politiker, huvudmän och vårdnadshavare, lämnade lokalen positivt påfyllda.

Känslan av att ingenting är omöjligt och förståelsen för relationsskapandet som framgångsfaktor stannade kvar hos oss som kommun och inuti oss som människor.

 

Linda Smith skolkurator efter en KUV-dag i nov-22 för all personal inom grundskolan och gymnasiet i Bengtsfors kommun.

En kanondag med förmedlande av många konkreta tips men även där vi fick ta del av flera av alla dina erfarenheter som skolledare utifrån dagens tema, ”Vägar till skolnärvaro”. Mycket inspirerande och som både gav bekräftande på att ”så jobbar vi också redan” men också tankeställare ”att det där behöver vi ta till oss och göra mer av och se över”. Eftermiddagen som riktades till skolledare och elevhälsopersonal, i ett mindre sammanhang, jämfört med storföreläsningen på förmiddagen, gav även möjlighet till mycket dialog, diskussion och frågor. Rekommenderas. Och något som genomsyrade dagen – fokus på framgångsfaktorer, och hur vi bygger vidare på dem.

Sammanfattningsvis om dagen – en vitamininjektion som gav energi till att vilja utveckla det förebyggande och främjande arbetet i vardagen än mer samt verka för att få ALLA våra rutiner och planer en gång för alla.

 

Åsa Blom utbildningsdirektör Pysslingen Grundskolor AB (2021)

Som verksamhetsutvecklare har rollen inneburit att utforma och verkställa arbetsuppgifter inom Pysslingen skolor och dess övriga varumärken på ett sätt som gynnar likvärdighet och skolutveckling i verksamheterna utifrån gällande målsättningar, strategier och andra riktlinjer. Uppdraget fokuserar på arbete inom skola, fritidshem och förskola.

Sirkka har utfört sina arbetsuppgifter med ett utomordentligt gott resultat. Hon är självgående inom sitt område, är ambitiös och har ett utåtriktat förhållningssätt i sitt arbete och har visat en mycket god samarbetsförmåga med kollegor, medarbetare och vårdnadshavare. Vi vill ge henne våra allra bästa rekommendationer.


Lärarlaget på Noblaskolan Rönninge (2020)

Sirkka Persson kom till oss i egenskap av verksamhetsutvecklare. Sirkka gjorde en kartläggning på skolan och fångade upp våra utvecklingsbehov. På ganska kort tid fick verksamheten ett rejält uppsving, bland annat inom områdena personalpolitik, kommunikation, lokaler och elevhälsa. Sirkka var också sedan med vid rekryteringen av ny rektor och i skrivande stund är alla i lärarlaget mer än nöjda med den rekryteringen.
Sirkka förde med sig trygghet med sin långa erfarenhet, sin pondus och tydliga förväntningar. Sirkka arbetar med rak kommunikation och informerar samtliga kontinuerligt. Vi upplevde kartläggningen tydlig, transparent och givande.

 

Helena Djukanovic, Rektor Skansenskolan f-9/Alunskolan f-6

”Vår konferens blev så lyckad! Med hjälp av din coachning lyckades vi få en sammanhållen känsla i utvecklingsarbetet som skapade engagemang och driv hos våra medarbetare”!

 

Eva-Lotte Stavle AcadeMedia, Utbildningsdirektör Montessori Mondial, Noblaskolan

Sirkka har som verksamhetsutvecklare hos oss varit med och bidragit till våra verksamheters skolutveckling och hantering av utmaningar i skolvardagen så att varje skola blir en plats tillgänglig för alla elever oavsett förutsättningar. Hon har med ett stort engagemang, hjärta och hjärna, och entusiasm coachat medarbetare till att lyckas ännu bättre i sitt uppdrag och att utvecklas både som individer och tillsammans med andra. Sirkka har på ett väldigt övertygande sätt bidragit till våra skolors goda kvalitetsarbete och höga medarbetarnöjdhet.

 

Maria Warensce, Företagare Näring och Hälsa

Jag är mycket nöjd med Coachingen. Sirkka är tydlig och strukturerad och hjälper en att reflektera över vilka olika steg man behöver ta för att nå sitt mål. Jag har uppskattat att få en konkret uppgift att jobba med tills nästa träff och att kunna göra egna anteckningar.

 

Magnus Andersson, Rektor (Kringlaskolan)/Innovitaskolan Södertälje

Med en imponerande mix av kunskap, professionalitet och värme genomför Sirkka sina fortbildningsinsatser oavsett ifall ämnet är av mer övergripande skolkaraktär eller mer specifikt inriktat mot personalutveckling och samverkan. Med sin långa erfarenhet som skolledare har hon gedigen kunskap i stort som smått och en imponerande förmåga att fånga upp känslan i “rummet”. Vidare har Sirkka en god förmåga att skapa engagemang bland sina åhörare och att göra konferenserna intressanta genom att alltid ha god variation i upplägget. Sirkka har mina varmaste rekommendationer.

 

Miranda Tjärsta, verksamhetsledare Humanprogress LSS-boenden och mamma till 2 döttrar med NPF och  problematisk skolfrånvaro

Vill ge mina varmaste rekommendationer att anlita Sirkka och tacka för givande coaching. Sirkka skapar ett tryggt och positivt samtalsklimat och guidar på ett konstruktivt sätt fram olika utvecklingsområden, mål och strategier. På ett respektfullt och kreativt sätt hjälper hon till att identifiera styrkor och sårbarheter och ger konkreta förslag på hur dessa kan hanteras för att utvecklas och hitta vägar att nå eller komma närmare sina mål.

Med all sin erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling har hon en gedigen kompetens och stor verktygslåda som är fantastiskt att få ta del av. Ett varmt hjärta, genuint intresse för sitt uppdrag, sprudlande positivitet och fin människosyn som gör att varje möte med Sirkka blir en härlig energiboost och inspiration att gå ii rätt riktning.

 

Johanna, Privatperson

Hej! Våra träffar har fått mig att tvingas tänka längre än jag gjort tidigare, att se möjligheterna och känna in hur jag skulle känna och må när jag når målet. Det har varit en viktig del, att bli mer medveten om mina värderingar och att i tanken sätta mig i främsta rummet. Stort tack för din hjälp!

Det har gett mig mycket. Du har  legat på och fått mig att tänka till och sätta en plan, det kommer jag ha hjälp av även längre fram. Det känns tryggt att ha anteckningarna från våra möten i byrålådan och att kunna ta fram dem vid behov. Jag tycker att du är mycket bra som coach, tydlig, positiv och håller fast vid den röda tråden.
Återigen TACK ☺️ Johanna

 

Mikael Marffy, Rektor (Parkskolan), Innovitaskolan Rönninge

Jag har haft förmånen att få arbeta tillsammans med Sirkka och är mycket tacksam över den möjligheten. Sirkka, med sin långa erfarenhet av skolledning och verksamhetsutveckling, har kunnat hjälpa mig väldigt mycket i mitt arbete som rektor. Sirkka har även hållit i fortbildning i den skolverksamhet som jag ansvarar för och detta med stor framgång. Hon är trygg, kunnig och inspirerande, inte bara för mig utan för verksamheten i sin helhet.

 

Emma Enström, Rektor Kalmar kommun

Är man i behov av handledning, coachning eller vill ha möjlighet att lyfta sin verksamhet till nya höjder så är Sirkka rätt person att anlita. Hon är en fantastisk människa och en otrolig förebild för mig vad gäller ledarskap, skolutveckling och kvalitetsarbete. Superproffsig, otroligt kompetent, inspirerande och en föreläsare och handledare som vågar utmana och lyfta dig som individ/er som grupp.

Hon har en unik förmåga att få dig som individ och er som team att växa, utvecklas och nå framgång. Redan från första mötet gör hon skillnad!

 

Lotta Axby, biträdande rektor Kringlaskolan

Sirkka har varit min rektor och chef på Kringlaskolan under 16 års tid. Hon är verkligen en chef och medmänniska utöver det vanliga. Hon har ett driv och engagemang som är få förunnat. 

Hon har en fantastisk förmåga att bygga grupp. Oavsett om personalgruppen är 12 st eller 70 st så lyckas hon skapa en gemenskap och ett team med sammanhållning och en strävan mot samma mål. Hennes främsta redskap där är hennes målinriktade arbete, tydlighet och hennes stora hjärta. 

Att se styrkor och utvecklingsmöjligheter i människor är viktigt. Det är Sirkka en fena på. Jag har själv fått möjlighet att utvecklas och utmana mig själv i saker som jag aldrig hade vågat utan hennes förtroende, uppmuntran och stöttning. 

"När förändringens vind blåser, bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar". " Sirkka bygger definitivt väderkvarnar. Det finns inget “problem” som inte går att lösa. När många fastnar och bara står och stampar är hon redan på nästa steg. Att tänka utanför boxen är en självklarhet för henne. 

I skolans värld är det många tuffa situationer och samtal. Jag har genom åren suttit med på många av dessa samtal som Sirkka har haft och ständigt blivit fascinerad och imponerad av hur hon lyckas samspela med föräldrar/elever/personal. Hon tycks inte rädas några situationer och även om hon kanske kan uppleva det jobbigt återspeglas det aldrig i samtalen. Hur tufft, hjärtskärande eller upprört ett samtal än må ha varit så lyckas hon alltid att ge en bra känsla innan det avslutats. Med sitt stora hjärta och sin tydlighet lyckas hon återigen skapa förtroende och tillit.

Jag vill ge mina varmaste rekommendationer för Sirkka Persson.

 

Linda Sandblom, Rektor Noblaskolan Rönninge

Dina konferenser, dina möten, dina föreläsningar är alltid välplanerade, samtidigt som du har en unik förmåga att fånga upp ”publiken” och känna av stämningen. Din erfarenhet som skolledare gör att du också kan göra spontana inlägg efter hur stämningen/behoveti rummet är. Det finns alltid en röd tråd och det är alltid aktuellt med vad som behövs just nu. Du inspirerar all personal till att våga nytt, ibland frivilligt och ibland mer eller mindre valbart. Det gör att utvecklingen går åt rätt håll. Jag har alltid inspirerats av det innehåll som du bjudit på.