“Det är dags att visa varandra vilka vi verkligen är så att vi kan skapa nya sätt att förhålla oss till varandra och gamla mönster kan lösas upp.” - Margaret Wheatley

Det största hindret för att skapa framgångsrika företag ligger sällan i bristen på affärsidéer utan i bristande samverkan mellan människor. Denna utbildning hjälper till att skapa nya tankemodeller som underlättar arbetet med att bemanna rätt och att bygga kraftfulla team som kan arbeta målinriktat för en gemensam vision för företaget/organisationen. Programmet utvecklar förståelse och lyhördhet för våra olika sätt att kommunicera, inhämta kunskap, utöva ledarskap, lösa problem och samverka med andra. 

Utbildningen leder till ökad självkännedom som bidrar till inre styrka och trygghet. Ökad självkännedom ger förutsättningar för personlig utveckling, oavsett om du är chef eller medarbetare. I utbildningen fokuserar vi på processer som gör deltagarna medvetna om sitt eget och andras sätt att fungera. Utbildningen anpassas till de företag och organisationer den hålls i då en viktig faktor är att utbildningens innehåll knyts till deltagarnas egen vardag. Deltagarna får förutsättningar att på “hemmaplan” tillämpa sina nya insikter, oavsett om det gäller näringsliv, förskola/skola eller hälso- och sjukvård.

Utbildningen är processinriktad och innehåller föreläsningar, filmklipp, gruppuppgifter och individuella reflektioner.

Utbildningens längd, 2 dagar 

Pris/deltagare på öppen kurs, 4.995:- (ingen öppen kurs planerad just nu)

Pris vid internutbildning/ för grupp, begär offert.