Medarbetare som trivs är friskare, presterar bättre och stannar längre. Frånvaro och personalomsättning är kostsamt, det kostar både tid, energi och pengar. Detta handlar om hur man kan skapa den goda arbetsplatsen där medarbetarna mår bra och presterar bra samt hur man kan vara en attraktiv arbetsgivare som nya medarbetare väljer.