Efter en studieresa till Nya Zeeland skapade vi Läslabbet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Där har vi framgångsrikt, med mätbara resultat, arbetat med denna elevgrupp.

Forelasningar   las labbet