Kringlaskolan har fått stipendium av Måns Jenningers minnesfond för arbetet med det Trygghetspaket jag initierade och som man arbetat vidare med i många år.

Sirkka   Trygghet och studiero 
 Fotograf: Anders G Warne