Som man kan läsa på Skolinspektionens sida ska rektor som är skolans pedagogiska ledare ansvara för att undervisningen utvecklas och håller god kvalitet samt att det finns en trygg studiemiljö. Utifrån en nulägesanalys ska rektor identifiera utvecklingsbehov, genomföra insatser för förbättring och styra skolans organisation så att resurserna används för att möta elevernas behov. Klassrumsbesök är ett bra sätt att skaffa sig förstahandsinformation och att skaffa sig ett underlag för arbetet med flera delar av rektors jobb.