På Skolverkets hemsida kan man bland annat läsa att kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Det finns olika modeller för kollegialt lärande och här delger jag erfarenheter från det arbete vi bedrivit i många år som varit mycket uppskattat i kollegiet. 

Forelasningar   Kollegialt larande1